Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/01/2022
Θέμα:
Δημοπράτηση έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΩΡΑΣ ΣΙΚΙΝΟΥ»

Πατήστε εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 27/1/2022 4:36 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.