Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/01/2022
Θέμα:
Αιτήσεις για συμμετοχή στο Mελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2022, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>(Μετακινήσεις κυψελών) - Προθεσμία μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 27/1/2022 5:31 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.