Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/12/2021
Θέμα:
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : Πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 27/1/2022 3:57 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.