Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/09/2021
Θέμα:
Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 17/10/2021 10:30 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.