Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/09/2021
Θέμα:
Σε διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025

Σε διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025

ΣΜΠΕ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Αρχή Σχεδιασμού, ανακοινώνει την έναρξη της διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025.

Το πλήρες κείμενό της είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή  διεύθυνση https://pepna.gr/sites/default/files/SMPE_PPA_NAIGAIOY_24.2.2021.pdf.

Η διατύπωση απόψεων μπορεί να γίνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.

 

Πηγή : https://pepna.gr/el/news/se-diavoyleysi-i-stratigiki-meleti-perivallontikon-epiptoseon-toy-perifereiakoy-programmatos


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 17/10/2021 10:16 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.