Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/07/2021
Θέμα:
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ COVID 19

 

Πράξεις για τα «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας» από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

Αριθμός/Ημερομηνία έκδοσης

Χρονική διάρκεια ισχύος

Θέμα

3349/26-07-2021

26/06/2021 (06:00) -

02/08/2021 (06:00)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/23.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276).

 

 

 

 

 

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 7/7/2022 8:44 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.