Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/04/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση Κατάθεσης Αίτησης Ανανέωσης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 - Τηλ.: 2241 3 64713-714

ΘΕΜΑ: Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 492/29-03-2021 αίτηση της εταιρίας ΚΑΛΣΑΤΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 998730134, Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Έδρα: Ζηπάρι, Νήσος Κως  - Τ.Κ. 85300

Ε-mail: kalsatos@gmail.com 

Τηλ.: 2242 0 68915

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Ανανέωση της υπ. Αρ. Πρωτ. 1355/Φ.90.16/05-07-2017 με ΑΔΑ: 6Τ1Χ7ΛΞ-9ΞΗ Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 - ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).  

 

 ΡΟΔΟΣ 02-04-2021

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 23/4/2021 8:27 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.