Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/03/2021
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καύσιμων της ΠΕ Καρπάθου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 23/4/2021 7:36 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.