Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/03/2021
Θέμα:
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δυο (2) ατόμων για την στήριξη των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος TEBA

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 23/4/2021 8:04 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.