Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/02/2021
Θέμα:
Διαγωνισμος για: Μελέτες για την προστασία της Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη Διάβρωση

Για τα τεύχη πατήστε εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 6/3/2021 3:39 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.