Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/02/2021
Θέμα:
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου λόγω κρούσματος COVID-19

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 6/3/2021 4:28 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.