Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/12/2020
Θέμα:
ΕΥΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 18/1/2021 5:39 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.