Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/12/2020
Θέμα:
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την ΣΜΕ 2/2020 στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ» του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την ΣΜΕ 2/2020 στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ» του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

ΣΜΕ2.2020 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΜΕ2.2020 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 18/1/2021 5:23 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.