Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/12/2020
Θέμα:
Προκήρυξη διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση του οδικού δικτύου ΚΩ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 18/1/2021 6:22 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.