Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/11/2020
Θέμα:
Καμία αρμοδιότητα δεν έχει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου όσον αφορά την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων

Καμία αρμοδιότητα δεν έχει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου όσον αφορά την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος στην  απάντηση του σε επιστολή που έλαβε από το δικηγόρο Κωνσταντίνο Σαρή, με θέμα τον μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων στην περιοχή μας, αναφέρει πως ουδεμία αρμοδιότητα έχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επί του θέματος αυτού και ότι ο διαγωνισμός στον οποίο ο κ. Σαρής αναφέρεται, δεν είναι διαγωνισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 4/12/2020 4:15 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.