Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/10/2020
Θέμα:
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Ρόδο, Κώ, Αστυπάλαια, Τήλο και Κάσο»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/10/2020 11:40 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.