Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/09/2020
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αλλαγή εξωτερικού (φθαρμένου) τηλεφωνικού καλωδίου στο Επαρχείο Καρπάθου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 19/9/2020 12:56 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.