Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/06/2020
Θέμα:
«Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2019–2020 –Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου 2020»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/7/2020 11:23 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.