Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/06/2020
Θέμα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 101 ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2020 (ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 7/7/2020 12:42 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.