Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 20/06/2020
Θέμα:
Ξεκινούν τα έργα διαμόρφωσης της οδού προς Άγιο Φανούριο, στην Κάσο. Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Ξεκινούν τα έργα διαμόρφωσης της οδού προς Άγιο Φανούριο, στην Κάσο

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

 Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Κάσου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οδού προς Άγιο Φανούριο», ύψους 40.919,67 ευρώ.

Η προθεσμία εκτέλεσης είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου, με φορέα κατασκευής την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 7/7/2020 12:20 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.