Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/06/2020
Θέμα:
Ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης βλαβών επαρχιακής οδού Κως – Θερμά. Τα έργα χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Ανταποκρινόμενος στην αναγκαιότητα βελτίωσης και αναβάθμισης της ασφάλειας του οδικού δικτύου των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου “ Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής Οδού Κως – Θερμά”  ύψους 180.649,17 ευρώ.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, Κως – Ακρωτήριο – Ψαλίδι – Ιαματικές Πηγές.

Η προθεσμία εκτέλεσης είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής του έργου  είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία το χρηματοδοτεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου.

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής Αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 2/8/2021 12:19 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.