Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/05/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Π.Ε. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/7/2020 11:59 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.