Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/05/2020
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδων καθαριότητας για το Επαρχείο Καρπάθου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/7/2020 11:33 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.