Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/05/2020
Θέμα:
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους κατόχους αδειών Υπαίθριου εμπορίου Παραγωγούς

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/7/2020 10:52 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.