Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/05/2020
Θέμα:
Πρόχειρος_διαγωνισµός ανάδειξης µειοδότη προµήθειας τροφίµων για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες για την ΠΕ ?ωδ/σου (ΠΝΠ 68 / 20.03.2020) προϋπολογισµού 60.000,00 € προ φπα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

-------------------

21-05-2020 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Νο1 AA

https://drive.google.com/file/d/1Uj6Eh_uvOZ6JGNNsfm6q1RagXxOnzuBo/view?usp=sharing

-------------------


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 11:11 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.