Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/05/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση Κλήρωσης Μελών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020- Υποέργο 1 : Τρόφιμα».

Ανακοίνωση Κλήρωσης Μελών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκεντρωμένες    
Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020- Υποέργο 1 : Τρόφιμα».  /ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση(16).pdf

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 4/12/2020 6:58 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.