Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/05/2020
Θέμα:
«Καταπολέμηση ακρίδων» (Τρόπος αντιμετώπισης και οδηγίες ψεκασμού)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 7/7/2020 12:18 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.