Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/04/2020
Θέμα:
Πρόσκληση ενδιαφερόμενων για κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων, μελετών έτους 2020.

ΓΙα την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τη υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 7/7/2020 12:07 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.