Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/04/2020
Θέμα:
Πίνακες κατάταξης & απορριπτέων υποψηφίων για την αριθμ.πρωτ.8105/2020 ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020) της Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/7/2020 11:52 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.