Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/04/2020
Θέμα:
Αίτηση Προσωρινής ακινησία ΤΛΔΧ από 31/3/2020 έως 31/5/2020

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημοσίας Χρήσης και Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων, μπορούν οι ιδιοκτήτες να θέτουν σε προσωρινή ακινησία τα οχήματα τους για το χρονικό διάστημα από 31/3/2020 έως 31/5/2020.

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΤΛΔΧ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 10:06 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.