Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 01/04/2020
Θέμα:
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

 

Οι αιτήσεις   και  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά που αφορούν  την ένταξη  ή παραμονή στη λίστα των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου  θα κατατίθενται    ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της  Περιφέρειας   WWW.PNAI.GOV.GR

Συγκεκριμένα ο  αιτών   πηγαίνει  στο:  

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

α. ΕΝΤΑΞΗ δικαιούχου στο ΚΠ

β. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ στο  ΚΠ  και κατόπιν  με τους   με τους κωδικούς του  taxisnet  εισάγεται στο σύστημα για να καταθέσει  την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/7/2020 10:45 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.