Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/03/2020
Θέμα:
Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 46 θέσεων τακτικού προσωπικού (ΕΚΑΒ)


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 8:21 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.