Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/03/2020
Θέμα:
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 699/13-03-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 και του Ν. 4446/22-12-2016 με ΑΔΑ: 6Κ997ΛΞ-ΧΣΡ

Με κλικ εδώ μπορείτε  να δείτε την σχετική απόφαση περίληψης Προστίμου 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

κ.α.α ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 10:58 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.