Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/03/2020
Θέμα:
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 498/13-03-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/22-12-2016 με ΑΔΑ: 4Ψ8ΨΥ7ΛΞ-Ε1Γ

Με κλικ εδώ μπορείτε  να δείτε την σχετική απόφαση περίληψης Προστίμου 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

κ.α.α ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 10:35 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.