Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/03/2020
Θέμα:
Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 79 θέσεων τακτικού προσωπικού


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:42 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.