Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/02/2020
Θέμα:
Απόφαση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου για την διεξαγωγή του Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών 2020

Επιλέγοντας εδώ  μπορείτε να λάβετε την Απόφαση Έγκρισης προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2020 Π.Ε Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 4/12/2020 7:59 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.