Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/02/2020
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σχετικά με την Διακήρυξη ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙ?ΑΣ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙ??ΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ?ΙΑ?ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ?Ο ΚΑΜΙΝΙ?Ν ΣΤΗ ΣΥΡΟ''

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σχετικά με την Διακήρυξη ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙ?ΑΣ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙ??ΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ?ΙΑ?ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ?Ο ΚΑΜΙΝΙ?Ν ΣΤΗ ΣΥΡΟ''/ckfinder/userfiles/files/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ(1).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 4/12/2020 7:52 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.