Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/02/2020
Θέμα:
Τροποποίηση απόφασης για την διεξαγωγή του θεωρητικού μέρους εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών επαγγελμάτων του Νομού Κυκλάδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 5/4/2020 3:31 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.