Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/02/2020
Θέμα:
Τροποποίηση απόφασης για την διεξαγωγή του θεωρητικού μέρους εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών επαγγελμάτων του Νομού Κυκλάδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 9:46 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.