Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 20/02/2020
Θέμα:
Νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων Ελέγχου Εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 2/4/2020 6:38 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.