Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/02/2020
Θέμα:
Τροποποίηση απόφασης υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3571/31.12.2019 (ΦΕΚ Β΄ 4922/31.12.2019) με Θέμα «Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013

Mε κλικ εδώ κατεβάζετε την σχετική απόφαση σε ΦΕΚ και με κλικ εδώ την απόφαση όπως αναρτήθηκε στην  Διαύγεια.

 

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 10:19 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.