Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/02/2020
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των επισήμων εορτών-τελετών (5 στο σύνολο) για την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας στα Πηγάδια ,Καρπάθου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 10:34 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.