Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/02/2020
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και τη «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων ομιλητών» (παροχή υπηρεσίας), στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων 1.3.2, 4.3.1, 5.3.1, 5.3.2. της πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 9:43 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.