Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/01/2020
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με MIS 5041253 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης,
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με MIS 5041253 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»

Κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)

Έντυπο Αίτησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ1/2020 της Π.Ν. Αι.) με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου» (pdf)

Έντυπο Αίτησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ1/2020 της Π.Ν. Αι.) με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου» (doc)

Διευκρίνηση επι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31-01-2020) (pdf)

Διόρθωση επι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (04-02-2020) (pdf)
 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 10:46 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.