Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/01/2020
Θέμα:
Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τήνου .

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου  για την αποθήκευση τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τήνου . /ckfinder/userfiles/files/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝ_ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΤΗΝΟΣ 1.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 12/7/2020 9:28 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.