Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/01/2020
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λυόμενης Μεταλλικής Κερκίδας, με Κιγκλιδώματα Ασφαλείας Διάδρομο και Κλίμακες Πρόσβασης »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λυόμενης Μεταλλικής Κερκίδας, με Κιγκλιδώματα Ασφαλείας Διάδρομο και Κλίμακες Πρόσβασης »/ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση(14).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Πρακτικό Ανάρτησης(2).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 3/4/2020 9:34 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.