Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/01/2020
Θέμα:
Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Με κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ της σχετικής απόφασης και εδώ την απόφαση όπως έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 3/4/2020 10:29 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.