Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/12/2019
Θέμα:
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Καμινίων» προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Καμινίων» προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Περίληψη Διακήρυξης, Τεύχη Δημοπράτησης, Σχέδια.

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 3/4/2020 10:04 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.