Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/12/2019
Θέμα:
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

19PROC006080645_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 3/4/2020 11:17 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.