Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/12/2019
Θέμα:
Διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων δημοτικής οδοποιίας ν. Κέας»

Για τα τεύχη πατήστε εδώ και για τη διακήρυξη εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 2/4/2020 7:22 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.