Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/11/2019
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση (11η)του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στις 26 Νοέμβριου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας - Ρόδος)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 9:56 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.